Taryfy w obrębie sieci LAN

PREMIUM3+

 PREMIUM 5+

Parametry
 Prędkość pobierania danych: 5/10 Mbit/s
Prędkość wysyłania danych: 2,5/5 Mbit/s
(dzień/noc)

Umowa:
czas nieokreślony

 
Abonament:
55,00 zł/miesiąc

PREMIUM10+

 PREMIUM 10+

Parametry
 Prędkość pobierania danych: 10/20 Mbit/s
Prędkość wysyłania danych: 5/10 Mbit/s
(dzień/noc)

Umowa:
czas nieokreślony

 
Abonament:
75,00 zł/miesiąc

Umowa:
12 miesięcy

 
Abonament:
55,00 zł/miesiąc

PREMIUM30+

 PREMIUM 30+

Parametry
 Prędkość pobierania danych: 30/60 Mbit/s
Prędkość wysyłania danych: 15/30 Mbit/s
(dzień/noc)

Umowa:
czas nieokreślony

 
Abonament:
95,00 zł/miesiąc

Umowa:
12 miesięcy

 
Abonament:
75,00 zł/miesiąc

Umowa:
24 miesiące

 
Abonament:
55,00 zł/miesiąc

PREMIUM25+

 PREMIUM 50+

Parametry
 Prędkość pobierania danych: 50/100 Mbit/s
Prędkość wysyłania danych: 25/50 Mbit/s
(dzień/noc)

Umowa:
czas nieokreślony

 
Abonament:
115,00 zł/miesiąc

Umowa:
12 miesięcy

 
Abonament:
95,00 zł/miesiąc

Umowa:
24 miesiące

 
Abonament:
75,00 zł/miesiąc

 

Opłata aktywacyjna:

50,00 zł

Montaż oraz aktywacja usługi.

Promocje Kabel